دسته‌ها
بارداری و زایمان

زایمان طبیعی در آب

زایمان طبیعی در آب در تصور عموم زایمان از نوع طبیعی می باشد که مادر دردهای کمتری را احساس می کند و در اصطلاح به زایمان بدون درد معروف است.

زایمان طبیعی در آب گرداوری شد

بسیاری از مادران به دلیل ترس از زایمان و دردهای ناشی از آن ، زایمان سزارین را به زایمان طبیعی ترجیح می دهند ، در برخی از بیمارستان های ایران و جهان نیز زایمانی به نام زایمان طبیعی در آب وجود دارد که به گفته ی بسیاری از اساتید حاضر در این نوع عمل ها ، درد ناشی از زایمان برای مادر بسیار خفیف تر از حالت عادی احساس می شود. در نتیجه متقاضی برای زایمان طبیعی در آب نیز روز به روز در حال افزایش می باشد.

زایمان طبیعی در آب در تصور عموم زایمان از نوع طبیعی می باشد که مادر دردهای کمتری را احساس می کند و در اصطلاح به زایمان بدون درد معروف است ، در حالی که این چنین نیست . حتی زایمان طبیعی در آب نیز مشکلات خاص خود را دارد و دردهای ناشی از زایمان نیز در این خانم ها به خوبی احساس می شود ، اما به دلیل وجود آب فشار و درد نهایی کمی کمتر از حالت عادی احساس می شود.

متأسفانه در کشور ما در برخی از بیمارستان ها به عنوان یکی از خدمات بیمارستانی چنین روشی وجود دارد ، اما از اصول مهمی که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد ، در این بیمارستان ها وجود ندارد. به عنوان مثال در ثانیه ثانیه زایمان طبیعی در آب نیاز است تا شرایط داخلی رحم و جنین و ضربان قلب او توسط دستگاهی مخصوص که در درون آب قرار می گیرد سنجیده شود ، اما در حالی که این دستگاه ها به جز چند بیمارستان خصوصی در جای دیگری وجود ندارد.

همچنین پیش از انتخاب روش زایمان طبیعی در آب باید مادر از بسیاری جهات مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتواند از نظر جسمی با این شرایط تطبیق داده شود. مادران بارداری که برای این عمل به عنوان یک کاندید مناسب مد نظر قرار دارند افرادی هستند که جنین داخل رحم آنها در اندازه ی طبیعی باشد و لگن آنها برای زایمان طبیعی کوچکتر از حد معمول نباشد. افرادی که لگن آنها کوچک است معمولا برای عمل سزارین کاندید مناسب تری می باشند. مادر باردار برای زایمان تنها یک جنین می تواند از این روش استفاده نماید و معمولا وجود بیش از یک جنین به دلیل شرایط نامناسبی که در آب وجود دارد کاندید خوبی نمی باشند.

مطالب مرتبط:

استرس بارداری