دسته‌ها
بارداری و زایمان

کاهش استرس بارداری

اما برای کاهش استرس بارداری باید تأکید کنیم که پیگیری های سه ماهه قبل از بارداری برای ترم بودن نوزاد به دنیا آمده بسیار مهم است.

کاهش استرس بارداری گرداوری شد

یک مادر باردار در طول دوره ی بارداری خود از ابتدا تا آخرین روز با استرس های متفاوتی مواجه است. جالب تر آن است که در هر زمان از بارداری موضوعات متفاوتی برای افزایش استرس او نیز وجود دارد. به عنوان مثال در ابتدای بارداری سقط جنین و در انتهای بارداری خطر زایمان زودرس از شایع ترین این استرس ها به شمار می روند. اما برای هریک از این استرس های شایع قطعا راه هایی وجود دارد که می تواند منجربه کاهش استرس بارداری شود.

برای کاهش استرس بارداری که ناشی از سقط جنین است باید یک مادر باردار به این موضوع توجه داشته باشد که تعداد زیادی از سقط های جنین به صورت خود به خودی رخ می دهد. زن باردار تا هر اندازه که محتاط باشد ، باز هم این سقط ها نیز رخ خواهد داد.  سقط خود به خودی پاسخی است که بدن نسبت به این موضوع نشان می دهد و در اکثر موارد پاسخ خوبی برای جلوگیری از تولد نوزادی با ناهنجاری های مختلف است.

در بسیاری از موارد خانم های باردار پس از اولین سقط ، در بارداری بعدی نوزادی سالم به دنیا آورده اند ، بنابراین این موضوع از سوی پزشکان برای بارداری بعدی مسئله ی بزرگی نیست و مادر باردار باید این استرس را از خود دور کند ، زیرا تنها بیست درصد از خانم ها با سقط روبه رو خواهند شد و در حدود هشتاد درصد نوزاد سالم در آغوش خواهند گرفت.

در خصوص زایمان زودرس که به عنوان دومین عامل پر استرس برای خانم های باردار می توان به آن اشاره نمود ، در حقیقت در بسیاری از موارد باز هم یک مادر باردار نقش زیادی ندارد و بر اساس سیستم بدن این زایمان زودتر از موعد رخ می دهد. اما برای کاهش استرس بارداری باید تأکید کنیم که پیگیری های سه ماهه قبل از بارداری برای ترم بودن نوزاد به دنیا آمده بسیار مهم است ،

زیرا کمبودهای ویتامینی ، میزان اسید فولیک و دیگر کمبودها در این دوران بررسی خواهد شد و تا زمانی که از سوی پزشک بدن برای نگهداری جنین آماده نباشد ، این روند ادامه دار خواهد بود. در اکثر موارد بارعایت برخی از اصول اولیه مراقبت نوزاد سالم به دنیا می آید. پس نگرانی های بیهوده را از خود دور کنید و تنها به لحظه ی در آغوش گرفتن فرزند خود نیز فکر کنید ، همین تفکرات عاملی برای کاهش استرس بارداری نیز خواهند بود.

مطالب مرتبط:

تست بارداری