دسته‌ها
بارداری و زایمان

هفته بیستم بارداری

قطعا هفته بیستم بارداری آغاز چنین دردهایی است ، مادر باردار باید برای این دردها که البته در حالت خفیف رخ می دهد آماده باشد.

هفته بیستم بارداری گرداوری شد

همسران در زودگذر بودن حدود چهل هفته از بارداری نقش مهمی را ایفا خواهند کرد. آنها باید این تصور را داشته باشند که همسر آنها تحت استرس بسیار شدیدی قرار دارد. این که یک فرد ماه ها از بسیاری فعالیت ها خودداری کند یا در حد بسیار کم به فعالیت ها بپردازد ، همچنین اینکه بداند چشم بسیاری از افراد فامیل بر روی او زوم شده خود بیشتر از هر چیز دیگر موقعیتی استرس زا را پدید می آورد. هفته بیستم بارداری نیز هفته ی خوبی خواهد بود تا این ارتباط و نزدیکی بین آنها بیشتر شود.

تشویق کردن مادر برای ارتباط همسر خود و صحبت کردن او با جنین در داخل رحمی راهی برای افزایش این صمیمیت می باشد. از نظر تغییرا یک جنین در هفته بیستم بارداری شما به اندازه چندین سانتی متر رشد کرده است و حالا بسیار بزرگتر از قبل بنظر می رسد. شما می توانید این بزرگ شدن و قدرت لگدهای او را حس کنید. معمولا در اکثر موارد سر جنین و محل قرار گیری آن توسط یک مادر احساس می شود. روز به روز که به زمان زایمان خود نزدیک می شوید متوجه خواهید که این مکان متغیر خواهد بود تا اینکه در جایی ثابت قرار گیرد و در حالت سفالیک آماده برای زایمان باشد.

مادر باردار بزرگی و کشیدگی را در رحم خود بیشتر از هر زمان دیگری حس خواهد کرد ، زیرا جنین او نسبت به هفته های گذشته رشد قدی و وزنی بیشتری را تجربه نموده است. ممکن است مادر باردار دردهایی را در اطراف شکم ، کمر و یا حتی پاها و لگن خود احساس کند ، این دردها به دلیل بزرگی و کشیدگی رحم بوده و طبیعی می باشد ، قطعا هفته بیستم بارداری آغاز چنین دردهایی است ، مادر باردار باید برای این دردها که البته در حالت خفیف رخ می دهد آماده باشد.

مادران بارداری در هفته بیستم بارداری یا هفته های بعدی در لباس زیر خود با ترشحاتی مواجه می شوند. رنگ این ترشحات یا بدون رنگ است یا اینکه رنگ بسیار کم رنگی از زرد می باشد. به رنگ این ترشحات دقت داشته باشید و به محض افزایش زردی در ریا تمایل آن به سمت سبزی با پزشک خود مشورت داشته باشید. عفونت های دوره بارداری را جدی بدانید و درصورت استشمام بویی نامطبوع از لباس زیر خود سریعا به پزشک مراجعه نمایید تا با بررسی آزمایشگاهی به تشخیص قطعی تری برسد و درمان لازم را انجام دهد.

مطالب مرتبط:

هفته نوزدهم بارداری