دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 پیام نور

اندیشه اسلامی 2

دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال اندیشه اسلامی 2 با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2

سوالات درس اندیشه اسلامی 2 پیام نور

کد درس: 1233026-1233031

علوم انسانی و علوم پایه

نمونه سوال اندیشه اسلامی 2 نیمسال دوم 97-96 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه اسلامی 2 نیمسال اول 97-96 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه اسلامی 2 نیمسال دوم 96-95 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه اسلامی 2 نیمسال اول 96-95 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه اسلامی 2 نیمسال دوم 95-94 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه اسلامی 2 نیمسال اول 95-94 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه اسلامی 2 نیمسال دوم 94-93 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه اسلامی 2 نیمسال اول 94-93 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه اسلامی 2 نیمسال دوم 93-92 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه اسلامی 2 نیمسال اول 93-92 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه اسلامی 2 نیمسال اول 92-91 (با جواب تستی)

برای دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 با پاسخنامه به قیمت 0 تومان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود اندیشه اسلامی 2

لطفا قبل از دانلود سوالات از صحت کد درس خود اطمینان حاصل کنید

در نظر داشته باشید توضیحات ارائه شده در پاسخنامه‌های تشریحی، با در نظر گرفتن منبع درس در نیمسال یاد شده است.

در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در نمونه سوالات و یا پاسخنامه‌ها، با ارسال پیام ما را در جریان بگذارید.

اگر نیاز به نمونه سوالات زیر دارید روی آن کلیک کنید:

دانلود سوالات اندیشه اسلامی 1

دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی پیام نور

اندیشه سیاسی امام خمینی

دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال اندیشه سیاسی امام خمینی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی

سوالات درس اندیشه سیاسی امام خمینی پیام نور

کد درس: 1220479-1220478

علوم انسانی و علوم پایه

نمونه سوال اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال دوم 97-96 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول 97-96 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال دوم 96-95 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول 96-95 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال دوم 95-94 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول 95-94 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال دوم 94-93 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول 94-93 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال دوم 93-92 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول 93-92 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال دوم 92-91 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول 92-91 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال دوم 91-90 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول 91-90 (با جواب تستی)

نمونه سوال اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال تابستان 90 (با جواب تستی)

برای دانلود رایگان نمونه سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی با پاسخنامه به قیمت 0 تومان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود اندیشه سیاسی امام خمینی

لطفا قبل از دانلود سوالات از صحت کد درس خود اطمینان حاصل کنید

در نظر داشته باشید توضیحات ارائه شده در پاسخنامه‌های تشریحی، با در نظر گرفتن منبع درس در نیمسال یاد شده است.

در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در نمونه سوالات و یا پاسخنامه‌ها، با ارسال پیام ما را در جریان بگذارید.

اگر نیاز به نمونه سوالات زیر دارید روی آن کلیک کنید:

دانلود سوالات اندیشه اسلامی 2

دانلود رایگان نمونه سوالات انقلاب اسلامی ایران پیام نور

انقلاب اسلامی ایران

دانلود رایگان نمونه سوالات انقلاب اسلامی ایران با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات انقلاب اسلامی ایران با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات انقلاب اسلامی ایران

سوالات درس انقلاب اسلامی ایران پیام نور

کد درس: 1220424-1220434

علوم انسانی و علوم پایه

نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران نیمسال دوم 97-96 (با جواب تستی)

نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول 97-96 (با جواب تستی)

نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران نیمسال دوم 96-95 (با جواب تستی)

نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول 96-95 (با جواب تستی)

نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران نیمسال دوم 95-94 (با جواب تستی)

نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول 95-94 (با جواب تستی)

نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران نیمسال دوم 94-93 (با جواب تستی)

نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول 94-93 (با جواب تستی)

نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران نیمسال دوم 93-92 (با جواب تستی)

نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول 93-92 (با جواب تستی)

نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول 92-91 (با جواب تستی)

نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران نیمسال دوم 91-90 (با جواب تستی)

نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول 91-90 (با جواب تستی)

نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران نیمسال تابستان 90 (با جواب تستی)

برای دانلود رایگان نمونه سوالات انقلاب اسلامی ایران با پاسخنامه به قیمت 0 تومان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود انقلاب اسلامی ایران

لطفا قبل از دانلود سوالات از صحت کد درس خود اطمینان حاصل کنید

در نظر داشته باشید توضیحات ارائه شده در پاسخنامه‌های تشریحی، با در نظر گرفتن منبع درس در نیمسال یاد شده است.

در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در نمونه سوالات و یا پاسخنامه‌ها، با ارسال پیام ما را در جریان بگذارید.

اگر نیاز به نمونه سوالات زیر دارید روی آن کلیک کنید:

دانلود سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی

دانلود رایگان نمونه سوالات پژوهش عملیاتی رشته حسابداری پیام نور

پژوهش عملیاتی رشته حسابداری

دانلود رایگان نمونه سوالات پژوهش عملیاتی رشته حسابداری با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات پژوهش عملیاتی با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوال پژوهش عملیاتی با پاسخنامه رشته حسابداری

دانلود نمونه سوال پژوهش عملیاتی رشته حسابداری

سوالات درس پژوهش عملیاتی پیام نور حسابداری

کد درس: 1214046

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال دوم 97-96 (با جواب تستی و تشریحی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال اول 97-96 (با جواب تستی و تشریحی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال تابستان 96 (بدون پاسخنامه)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال دوم 96-95 (با جواب تستی و تشریحی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال اول 96-95 (با جواب تستی و تشریحی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال تابستان 95 (با جواب تستی و تشریحی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال دوم 95-94 (با جواب تستی و تشریحی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال اول 95-94 (با جواب تستی و تشریحی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال تابستان 94 (با جواب تشریحی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال دوم 94-93 (با جواب تستی و تشریحی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال اول 94-93 (با جواب تستی و تشریحی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال تابستان 93 (با جواب تستی و تشریحی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال دوم 93-92 (با جواب تستی و تشریحی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال اول 93-92 (با جواب تستی و تشریحی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال تابستان 92 (با جواب تستی و تشریحی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال دوم 92-91 (با جواب تستی و تشریحی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال اول 92-91 (با جواب تستی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال تابستان 91 (با جواب تستی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال دوم 91-90 (با جواب تستی و تشریحی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال اول 91-90 (با جواب تستی)

نمونه سوال پژوهش عملیاتی نیمسال تابستان 90 (با جواب تستی و تشریحی)

برای دانلود رایگان نمونه سوال پژوهش عملیاتی با پاسخنامه به قیمت 0 تومان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پژوهش عملیاتی رشته حسابداری

لطفا قبل از دانلود سوالات از صحت کد درس خود اطمینان حاصل کنید

در نظر داشته باشید توضیحات ارائه شده در پاسخنامه‌های تشریحی، با در نظر گرفتن منبع درس در نیمسال یاد شده است.

در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در نمونه سوالات و یا پاسخنامه‌ها، با ارسال پیام ما را در جریان بگذارید.

اگر نیاز به نمونه سوالات زیر دارید روی آن کلیک کنید:

دانلود سوالات انقلاب اسلامی ایران

ماسک صورت توت فرنگی برای جوش

فصل توت‌فرنگی را دریابید و برای درست کردن ماسک صورت خانگی جوان‌کننده و ضد آکنه دست‌به‌کار شوید. در این مقاله با خواص کم‌نظیر توت‌فرنگی برای پوست آشنا می‌شوید و طرز تهیه سه ماسک صورت خانگی ساده را یاد می‌گیرید که هر کدام خاصیت منحصربه‌فردی دارند.

هشدار: ازآنجایی‌که در دوران بارداری نسبت به بعضی مواد غذایی حساسیت ایجاد می‌شود، قبل از استفاده از ماسک‌هایی که در ادامه می‌خوانید آن‌ها را روی پوست بخش داخلی آرنج یا مچ دست تست کنید.

ماسک صورت توت فرنگی برای جوش

مزایای ماسک صورت خانگی با توت‌فرنگی

توت‌فرنگی خواص متنوعی دارد که تعدادی از آن‌ها به طور اختصاصی باعث بهتر شدن پوست شما می‌شود:

  • توت‌فرنگی سرشار از ویتامین سی است که با آکنه و جوش‌های ریز مبارزه می‌کند، بر علیه رادیکال‌های آزاد فعالیت می‌کند و تأثیر مخرب استرس را از بین می‌برد.
  • وجود آلفا هیدروکسی اسید (Alpha Hydroxil Acids) علاوه بر مبارزه با رادیکال‌های آزاد و جلوگیری از پیری زودرس پوست باعث از بین رفتن کدری و روشن شدن پوست می‌شود.
  • سالیسیلیک اسید (Salicylic acid) هم با جوش‌ها می‌جنگد و هم جای آن‌ها را از بین می‌برد.
  • فولیت یا فولات (Folate) برای تولید سلول‌های جدید پوست کارکرد دارد.
  • سایر مواد موجود در توت‌فرنگی باعث از بین رفتن سمومی می‌شود که منجر به تولید جوش می‌شوند و به جوان شدن آن می‌انجامند.

ماسک صورت لیمو و توت فرنگی

ماسک صورت خانگی برای پوست چرب

  • مواد مورد نیاز: دو الی سه توت‌فرنگی له شده. یک قاشق چای‌خوری آب‌لیموی تازه

اگر پوستتان چرب است و دنبال یک ماسک صورت خانگی می‌گردید که چربی پوستتان را کنترل کند، از ماسک صورت توت‌فرنگی و لیمو استفاده کنید. ترکیب این دو ماده خوراکی، به پاک‌سازی عمیق پوست و از بین بردن سبیوم و چربی اضافه پوست منجر می‌شود. برای درست کردن این ماسک دو الی سه عدد توت‌فرنگی را داخل کاسه‌ای له کرده و با یک قاشق چای‌خوری لیموی تازه ترکیب کنید. این مخلوط را روی پوست صورتتان که از قبل آن را شسته‌اید و تمیز کرده‌اید قرار دهید و بگذارید به مدت 15 دقیقه بماند. بعد از این مدت ابتدا پوستتان را به خوبی با آب ولرم بشویید و سپس همین کار را با آب سرد انجام دهید تا منافذ پوستتان بسته شود.

ماسک صورت خامه و توت فرنگی

ماسک صورت خانگی مرطوب‌کننده

  • مواد مورد نیاز: دو الی سه توت‌فرنگی له شده، یک قاشق سوپ‌خوری خامه تازه، یک قاشق غذاخوری عسل

عسل برای پوست خواص زیادی دارد؛ از جمله قدرت مرطوب‌کنندگی بالا و لایه‌برداری ملایم. ضمن اینکه می‌تواند کدر بودن پوست را کم کند و جای جوش‌ها را کم‌رنگ. توت‌فرنگی‌های له شده را با خامه و عسل به خوبی ترکیب کنید و روی پوست صورت بزنید. زمان ثابتی برای این ماسک صورت خانگی وجود ندارد و می‌توانید تا هنگام خشک شدن آن صبر کنید و اگر عجله دارید بعد از 10 الی 15 دقیقه صورتتان را خوب بشویید.

ماسک صورت خانگی لایه بردار

  • مواد مورد نیاز: دو یا سه عدد توت‌فرنگی له شده، یک قاشق چای‌خوری عسل طبیعی

توت‌فرنگی‌ها را طوری له کنید که به حالت خمیر مانند دربیایند. بعد آن‌ها را داخل کاسه‌ای با عسل ترکیب کنید. عسل را ذره‌ذره اضافه کنید تا کل ترکیب شکل یک خمیر نه چندان سفت را به خودش بگیرد. این ترکیب را به صورت دایره‌ای و برای حدود دو دقیقه روی پوست صورتتان ماساژ دهید. سپس بگذارید برای مدت یک ربع باقی بماند و بعد با ولرم بشویید. اگر می‌خواهید منافذ پوستتان بسته شود، بعد از شستن این ماسک صورت خانگی با آب ولرم، صورتتان را با آب سرد هم بشویید.

منبع: ninisite.com

Original Article